FILTER ZA VODU FRIŽIDERA SAMSUNG DA29-00003B 0124676

7.300,00 RSD

SAMSUNG

Na zalihama

Alternativne šifre: 484000000679 DA29F WHIRLPOOL/INDESIT, DA2900003A, DA2900003A SAMSUNG, DA2900003D, DA2900003D SAMSUNG, DA2900003E, DA2900003E SAMSUNG, DA2900003G        HAFIN2EXP SAMSUNG, DA2900003P, DA2900003P SAMSUNG

Težina 0,37 kg
Jedinica:

Komad

Model:

2948659 SAMSUNG SRS25NTA Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FLMR1JMG Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KDNS1XEE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FLMR2ZAM Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUBP1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSA1UTVG1XES 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8DYPS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUMH1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS61781GDSLUR 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEE 0000 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SRS25FTA Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS61782GDSLEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS7577THCSLEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUSL1XEF RSG5PUSL 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS61782GDSPEF RS61782GDSP 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1ZTMH1XET Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RS61782GDSLEF 0001 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUMH1XEF 0005 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUBP2XEF RSG5PUBC 0002 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUBP2XEF RSG5PUBC 0004 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SS20WG1XEN SRS2028C Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SS20WG2XEN SRS2029C Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DASM1XEG 0000 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8KPAS1XEG 0000 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1KEPS1XEG 0000 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1KTPE1XEG 0000 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH5ZEPN1XEG 0001 Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8DPAS1XEE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SRS2025C SS20WG3XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FCSW1BUL Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SR24NME Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RS25FASL1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS25KCSW1XES Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS25KCNS1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KPMS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FCMS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DCMS1BUL Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21WCSW1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KGNS1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG SR21FCSW Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KGRS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS20NASW1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DPMS1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DPSV1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23FCMS1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS25FAMS1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PURS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PURS1EUR 948659 SAMSUNG RS21JCMS1XEE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23NAMS1XET Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23H Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23DAMS1XET Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23J Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23KCSW1EUR Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XKLSG1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XWCSW1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XJLBG1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XJLAT1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KLAL1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XDGNS1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XJLAL Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XDPSW1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH7ZNPN1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FCSM1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8KPPS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8JPPS1XEN INTEGRAL60 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XJLMR1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DCSW1DIN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH5ZETS SIDEBYSIDE Kühl √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1PURS1XEN SIDEBYSIDE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1PUMH SIDEBYSIDE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS56XDJNS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS56XDJSW1XEF 164153 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FANS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21WANS1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS60DJSM1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KPSM1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DCSW1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23FPSM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21JLMR1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KCNS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH5UEPN1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DPSM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS60DJSM1 Kühlsc √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XKGNS2XEF RS57XKGNS 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1ZEPE1XEG 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DCNS1XEO 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS55XDASW1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5PUPN1XEF 0004 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5DURS1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8KYPS1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FPSM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1JLMR1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1KBRS1XEO Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1KEMH1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DABB1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DASM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DASW1SED 2948659 SAMSUNG RS21DCSW1BUL Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DCSW1BWT Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DGRS1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DNMS1LIB Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DNMS1XES Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21DNSM1XEE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FAMS1CAF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FASM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FCMS1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FCMS1XEO Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21FNSW1SVK Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21JLBG1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KCSM1XEE Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KLAL1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KLBG1XEO Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS21KPSV1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23FCMS1DOR Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS23KPSM1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS25KCSW1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RS27KGRS1XET Kühlsc √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1KERS1XEO Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FUMH1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSH1DTPE1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5FURS1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8DPPR1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSG5FUBP1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FEBP1XEF Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSE8KPPR1XEF 0000 Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FEBP1BUL Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FEBP1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FEPS1BWT Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FERS1BWT Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FERS1XEU Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FESV1BWT Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FUPS1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FUSV1XEN Gefrier √Yes –
2948659 SAMSUNG RSJ1FURS Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSJ1PUMH1XEN 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSH5ZETS1XEF 0000 Kühlsc – –
2948659 SAMSUNG RSH1NHMH1XEU Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS55XJLAL1XEF Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS55XJPSW1XEF Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS60DJSM1XEH Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS21DANS1CHA Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS21FANS1AIE Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS21FCSW1UPA Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS21KCMS1XSC Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PUBP1XEE Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5UUPN1XES 0002 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61781GDSREF 002948659 SAMSUNG RSG5PCRS1XEF RSG5PCRS 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5FURS1EUR 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEO 0001 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEU 0002 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RSH5ZLBG1XEO 0003 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RS7568THCSPEF 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS6178UGDSREF 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS7768FHCSPEF 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS7778FHCSLEF 0000 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RSJ1KERS RSJ1KERS1BUL Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PURS1XEF 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSH5ZL2A1XEO 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RF24FSEDBSRES 0000 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RH57H90707FEG 0000 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RSE8JPPS1XES Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSJ1FESV1XEF 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61681GDSREF 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61681GDSREF 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RF26NEPN1ANU 0000 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RS6178UGDSREF 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSH1ZEPE1XEG 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEF 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PURS1XEF 0005 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XEE 0001 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RS7528THCSLEG SBS7020 0000 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RS61782GDSLEG 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61782GDSPEF RS61782GDSP 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PUSL1XEF RSG5PUSL 0004 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PCRS1XEF RSG5PCRS 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5PCRS1XEO RSG5PCRS 0000 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5UCRS1XEU RSG5UCRS 0003 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5UCRS1XEU RSG5UCRS 0005 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSG5UURS1XEE RSG5UURS 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS21HZXNA1XES RS21HZXNA Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RSJ1FERS1ANU 0001 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RFG23UERS1XTR 0001 Kühl – –
2948659 SAMSUNG RS61781GDSLUR 0001 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61781GDSLUR 0002 Gefrier – –
2948659 SAMSUNG RS61681GDSLUR 00

Možda će vam se svideti …