TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Dužina: 30mm

Širina: 13.5mm

Visina: 5mm

Prodaju se u paru. 

Proizvođač: Kina