TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Debljina: 5mm

Širina: 12mm

Dužina: 32mm

Držač: da

Dužina držača: 53mm

Pakovanje: 2 komada