TEHNIČKI PODACI:

Dužina: 30mm

Širina: 13.5mm

Visina: 5mm

Prodaju se u paru.