TEHNIČKI PODACI:

Ukupna dužina: 1,8m

FI unutrašnji: 21mm / 29mm