PRODAJU SE NA KOMAD
KOMPLET SU DVA KOMADA !!!

Dužina cevi 480mm
Unutrašnji Fi: 32mm
Unutrašnji Fi: 27mm