MODELI KOJI NAJČEŠĆE KORISTE DEO:

000000000000262832 VCW4001 VCK1802WF
000000000000262832 VC-W4001 VCK1802WF
000000000000262832 W4001 VCK1802WF
000000000000262832 W4001 VCK1803WF
BEKO BKS 9220 T