TEHNIČKI PODACI

ŠIRINA: 47 cm

VISINA: 19 cm

7508220004 CHA 33100 S
7508520002 CSA 34000 S BEKO _ EU2 (K6330-HC)
7508520016 CSA 34023S BEKO _ EU2 (K6330-HC)