Ovlašćeni servis BEKO  Ovlašćeni servis CANDYOvlašćeni servis SAMSUNG  Gorenje indesitARISTON   Ovlašćeni servis LIV          Ovlašćeni servis BIRA     

GREBENASTI PREKIDAČ ŠPORETA GORENJE 228657 296345 0144100

Email
000144100
296345-gorenje
296345-gorenje9

Cena sa PDV-om:
1450,00 RSD
Zalihe:
Opis

BROJ POLOŽAJA: 4+0 (4 funkcije + nulti položaj)

PROIZVOĐAČ: GORENJE


000000000000186370 3516.10 E51102AW 180
000000000000186383 3511.10 ME51101FW 180
000000000000186403 3511.10 ME51101FW 180
000000000000186417 3514.10 E51101AW 180
000000000000186417 3514.10 E51102AW 180
000000000000186418 3514.10 E51101IW 180
000000000000186418 3514.10 E51102IW 180
000000000000186421 351A.10 EC51101AW 180
000000000000186421 351A.10 EC51102AW 180
000000000000186425 251H.13 K51101AW 180
000000000000186425 251H.13 K51102AW 180
000000000000186426 251H.13 K51101IW 180
000000000000186426 251H.13 K51102IW 180
000000000000186427 251H.13 K51102AW 180
000000000000186431 251F.13 K51101AW0 180
000000000000186431 251F.13 K51102AW0 180
000000000000186435 3514.10 55100 180
000000000000186435 3514.10 55110 180
000000000000186454 251C.12 MKN51102GW 180
000000000000186455 251C.12 MKN51100GW 180
000000000000186456 251C.12 MKN51100FW1 180
000000000000186457 251C.12 MKN51100FW 180
000000000000186458 251C.12 MKN51102GW1 180
000000000000186459 251C.12 MKN51100FW2 180
000000000000186481 251D.12 MK51100GW 180
000000000000186483 3511.10 ME51102GW 180
000000000000186484 3514.10 ME51100GW 180
000000000000186485 3511.10 ME51100FW 180
000000000000186488 351B.10 MEC51100GW 180
000000000000186489 351A.10 MEC51100FW 180
000000000000229047 EV211-D844M BC1101AW 001
000000000000229050 EV211-D844M BC1101AX 001
000000000000236865 EVP211-944M SBO1101EB 001
000000000000236866 EVP211-944M SBO1101EW 001
000000000000236867 EVP211-944M SBO1101EX 001
000000000000236903 EV211-D944M SBC1101EX 001
000000000000236905 EV211-D944M SBC1101EB 001
000000000000236907 EV211-D944M SBC1101EW 001
000000000000241212 251F.13 KK51102HW1 180
000000000000241213 251H.13 KK51102HW0 180
000000000000241224 251D.12 MK51100FW 180
000000000000241229 3512.10 ME51102FW 180
000000000000241231 251C.12 MKN51100FW2 180
000000000000241231 251C.12 MKN51100FW3 180
000000000000241264 3511.10 ME51102GW1 180
000000000000241265 251C.12 MKN51101GW1 180
000000000000241272 3514.10 ET309-4 180
000000000000241273 351A.10 ET309-CS 180
000000000000241275 251C.12 MKN51200FW 180
000000000000241290 251E.12 KN51101IW0 180
000000000000241293 251F.13 K51101IW0 180
000000000000241296 251F.63 K51101IBR0 180
000000000000241299 251H.13 K51101IW 180
000000000000241302 251H.63 K51101IBR 180
000000000000241309 3514.10 E51101IW 180
000000000000241310 3514.60 E51101IBR 180
000000000000241313 251D.13 K51101IW1 180
000000000000241314 251D.63 K51101IBR1 180
000000000000241320 351A.10 MEC51202GW 180
000000000000241321 251D.12 MK51102GW 180
000000000000241324 351J.10 MEC51100FW1 180
000000000000241333 351A.10 EC51101AW 180
000000000000241343 251E.12 KKN51102HW1 180
000000000000241348 251C.12 KN51100AW 180
000000000000241357 3514.80 E51101AX 180
000000000000241357 3514.80 E51102AX 180
000000000000241358 251H.83 K51101AX 180
000000000000241358 251H.83 K51102AX 180
000000000000241359 351A.80 EC 51101AX 180
000000000000241359 351A.80 EC51102AX 180
000000000000241368 251C.12 MKN51100FW1 180
000000000000241370 351B.10 MEC51100GW 180
000000000000241372 3511.10 ME51102GW 180
000000000000241372 3511.10 ME51102GW2 180
000000000000241382 251D.12 MK51100GW 180
000000000000241383 251D.12 MK51100FW 180
000000000000241384 251D.12 MK51102GW1 180
000000000000241386 251D.12 MK51100FW2 180
000000000000241399 251D.12 MK51100FW1 180
000000000000241400 251D.12 MK51102GW 180
000000000000241406 251D.12 MK51100FW1 180
000000000000241410 251D.12 MK51101GW1 180
000000000000241411 251D.12 MK51200FW 180
000000000000241427 251D.12 K51100AW 180
000000000000241432 3514.10 E51101IW 180
000000000000241439 251C.12 MKN51100GW5 180
000000000000241440 251C.12 MKN51102GW5 180
000000000000241446 251C.12 MKN51100FW5 180
000000000000241447 351B.10 MEC51102GW 180
000000000000241451 251C.12 MKN51100FW6 180
000000000000241454 3514.60 E51101ABR 180
000000000000241454 3514.60 E51102ABR 180
000000000000241455 351A.60 EC51101ABR 180
000000000000241455 351A.60 EC51102ABR 180
000000000000241456 251H.63 K51101ABR 180
000000000000241456 251H.63 K51102ABR 180
000000000000241459 251D.82 K51100AX 180
000000000000241466 251D.82 MK51102GX 180
000000000000241467 251D.12 MK51100FWE 180
000000000000241467 251D.12 OK149 180
000000000000241475 251D.12 K51101AW 180
000000000000241509 251D.12 K51301AW0 180
000000000000241510 251D.12 K51301AW 180
000000000000241525 251H.63 K51102ABR2 180
000000000000241527 251F.63 K51102ABR1 180
000000000000241528 251F.13 K51102AW1 180
000000000000241542 251D.12 MK51100FFF 180
000000000000241558 3512.10 ES112FW 180
000000000000241559 251D.12 KS140FW 180
000000000000241573 3511.10 ES102GW1 180
000000000000241574 351B.10 CS110GW 180
000000000000241575 3511.10 ES102GW2 180
000000000000241576 351B.10 CS112GW 180
000000000000241577 251D.12 KS132GW 180
000000000000241581 251D.12 KS130CW1 180
000000000000241582 251D.12 KS131GW1 180
000000000000241590 251D.12 KS140FFF 180
000000000000242549 EV211-D844M MBC1101FW 001
000000000000242550 EV211-D844M MBC1101FX 001
000000000000242602 EVP211-844M MBO1100FW 001
000000000000242604 EVP211-844M MBO1100FX 001
000000000000270099 E21B1-S64M E61101AW 001
000000000000270100 E21B1-S64M E61101ABR 001
000000000000270113 E21B1-S64M E61102AW 001
000000000000270113 E21D1-S64M E61102AW 001
000000000000270114 E21T1-E64M EC61102AW 001
000000000000270115 E21T1-E64M EC61102ABR 001
000000000000270116 E21T1-E64M EC61102AX 001
000000000000270129 K21A1-264VM K61102AW 001
000000000000270130 K21A1-064VM K61102AW0 001
000000000000270190 EVP211-844M BO1102AX 001
000000000000270747 E21F1-S64M E61102AW0 001
000000000000272499 K21B1-264VM K61102AW0 001
000000000000302689 EVP211-844M BO1102MX 001
000000000000302701 EVP211-844M BO1102KX 001
000000000000332113 EVP211-844M VT100FW 001
000000000000332114 EVP211-844M VT100FX 001
000000000000344205 251D.12 KS130GW 180
000000000000344206 251D.12 KS130FW 180
000000000000344207 251D.12 KS142GW1 180
000000000000344209 251D.12 KS140FW2 180
000000000000344219 251D.12 KS130CW1 180
000000000000344220 251D.12 KS132GW 180
000000000000344223 251D.12 KS140FW 180
000000000000344224 251C.12 KS100GW 180
000000000000344225 251C.12 KS112GW 180
000000000000344231 251C.12 KS100FW 180
000000000000344232 251C.12 KS110FW 180
000000000000344235 251D.82 KS142GI 180
000000000000344236 251D.12 KS130CW2 180
000000000000344240 3511.10 ES102GW 180
000000000000344249 3514.10 ES130GW 180
000000000000344250 3511.10 ES100CW 180
000000000000344253 351B.10 CS110GW 180
000000000000344254 351A.10 CS120CW 180
000000000000344271 351J.10 CS170CW 180
000000000000344278 3514.10 KE51101HW 180
000000000000344294 251D.13 MG550W 180
000000000000344294 252D.13 MG550W 180
000000000000344295 251D.63 MG550B 180
000000000000344295 252D.63 MG550B 180
000000000000344296 251D.83 MG550IX 180
000000000000344296 252D.83 MG550IX 180
000000000000344329 251D.12 KS130MW 180
000000000000344330 251D.12 KS142MW1 180
000000000000344331 251C.12 KS100MW 180
000000000000344332 251C.12 KS110MW 180
000000000000344350 3514.10 ES130MW 180
000000000000344351 3511.10 ES100MW 180
000000000000344352 351A.10 CS100MW 180
000000000000344366 351A.80 EC51102FXC 180
000000000000344370 251H.63 K51102ABR2 180
000000000000344382 251D.12 KS130MW1 180
000000000000344391 251F.83 K51102AX3 180
000000000000344404 251D.12 KS140MW 180
000000000000344409 251D.12 KS140MFF 180
000000000000344409 251D.12 KS140MW 180
000000000000344425 251D.12 KS130MW2 180
000000000000344428 251F.13 KK51102MW1 180
000000000000344429 251H.13 KK51102MW0 180
000000000000344430 3514.10 KE51101MW 180
000000000000344472 251C.12 KS113MW 180
000000000000344479 3511.10 ES103MW 180
000000000000344497 251D.12 K51101AW 180
000000000000414761 E21B1-S64M E6110W 001
000000000000418729 EV211-D844M BC1101AB 001
000000000000463801 E21T1-E64M EC61103AW 001
000000000000465955 351A.10 CS103MW 180
000000000000465956 351A.80 CS103MI 180
 


Težina proizvoda: 0.1kg

Korpa

 x 

Nalog

Kategorije proizvoda

131Tunel gume za veš mašine
37Filteri vode i vazduha
24Filter vode frižidera i ledomata
2Filteri za sudomašine
11Filteri vazduha
5Creva za aspiraciju
33Amortizeri za veš mašine
91Motori i delovi za usisivače
15Univerzalni motori usisivača
15Motori usisivača VODENI i SPECIJALNI
15Motor usisivača GORENJE
23Filteri usisivača
23Papuče i cevi usisivača
140Pumpe za belu tehniku
74Odvodne pumpe za veš mašine
17Odvodne i cirkulacione pumpe sudomašina
12Dekle i kućišta pumpi sudomašina
37Kućišta filtera i ulošci filtera za pumpe
26Hidrostati (nivostati) vode
83Električne bravice za belu tehniku
18Elektroventili
101Gumena creva za belu tehniku
78Crna (gumena) creva veš mašina
19Odvodna i dovodna creva
4Spojke i nastavci creva
67Kondenzatori
56Radni kondenzatori
5Startni kondenzatori
6Rso filteri
61Ležajevi
90Programatori i elektronike
18Mehanički programatori
72Elektronski moduli
23Delovi za bojlere
7Termometri bojlera - pokazivači temperature
7Anode i sonde bojlera
9Flanšne grejača bojlera - prirubnice
277Grejači za belu tehniku
61Grejači za veš mašine
79Grejači za šporete
49Grejači za bojlere
11Grejači za sušare
27Grejači za TA peći
18Grejači za sudomašine
17Grejači šporeta RINGLE
3Grejači kupatilskih grejalica
4Grejači frižidera
3Grejači za roštilje
5Grejači za tostere
28Kazani, kade, krstaci i nosači ležaja
8Kazani i Kade
5Krstaci
15Nosači ležajeva
194Remenje - kaiševi za belu tehniku
156Remenje za veš mašine
38Remenje za sušilice
29Remenice bele tehnike
123Termostati bele tehnike
6Veš mašina
16Rashladnih uređaja
3Šporeta i pećnica
66Temperaturne sonde, NTC
11Bojlera
14Termoakumulacionih peći
7Bimetali uljanih i kvarcnih uređaja
264Semerinzi - dihtunzi
149Semerinzi za veš mašine
24Semerinzi i zaptivači za pumpe
4Dihtunzi termostata veš mašina
12Dihtunzi filtera veš mašina
10Dihtunzi sudomašina
33Dihtunzi bojlera
14Dihtunzi frižidera
15Dihtunzi vrata šporeta
3Dihtunzi sušara za veš
139Prekidači za belu tehniku
49Grebenasti prekidači šporeta
55Startni prekidači bele tehnike
4Tastature
31Tinjalice i lampice
50Motori i ventilatori za belu tehniku
20Motori ventilatora rashlade i lufteri
8Elise motora rashlade
2Motori za mikrotalasnu pećnicu
15Motori ventilatora rerne i sušara
1Motori veš mašina
4Motori i ventilatori TA peći
42Šarke za vrata bele tehnike
25Šarke za vrata veš mašina
17Šarke za vrata šporeta
414Plastični delovi bele tehnike
109Ručice za otvaranje vrata veš mašina
23Ručice i šarke za rashladne uređaje
22Bućke-rebra bubnja veš mašina
22Okviri vrata veš mašina
29Poklopci dugmadi
54Klizači i upornici
89Plastične maske i poklopci
20Podloge tastatura
16Dozirne posude praška
30Prskalice sudomašina
8Freoni
19Rezervni delovi za klima uređaje
4Daljinski upravljači
8Elise spoljnih i unutrašnjih jedinica
4Ventili spoljnih i unutrašnjih jedinica
3Temperaturne sonde
23Kompresori za rashladne uređaje
10Freon r134a
6Freon r600
7Startni relej kompresora
23Servisni materijal za rashladu
9Sušači-filteri freona
10Servisni ventili i priključci
4Isparivači
35Oprema i alati za servisere
90Oprema za montažu klima uređaja
26Nosači za klima uređaje
10Bakarne i kapilarne cevi za klima uređaje
7Izolacije za cevi
4Kondenz creva za odvod vode
8Račve i spojnice za kondenz creva
3Bakarni holenderi za cevi
4Ukrasne i bandaž trake
5Plastične vezice
14Plastične kanalice
9Hemije za održavanje i pranje klima uređaja
44Delovi za gasne uređaje
7Prekidači plina
10Dizne gasa
15Termoelementi i svećice plina
3Creva plina
9Gorionici i poklopci plina
24Klima uređaji
2HYUNDAI ELECTRONICS
5DAIKIN
2HISENSE
4Midea
1BLAUPUNKT
5LG
5CHIGO
74Delovi za elektromotore
13Četkice motora veš mašina
36Ventilatori za elektromotore
12Razni delovi za elektromotore
9Tahogeneratori elektromotora za veš mašine
4Magneti elektromotora za veš mašine

Pretraga e-shopa

Prijava na mailing listu

E-mail Address: