Ovlašćeni servis BEKO  Ovlašćeni servis CANDYOvlašćeni servis SAMSUNG  Gorenje indesitARISTON   Ovlašćeni servis LIV          Ovlašćeni servis BIRA     

STAKLENA POLICA FRIŽIDERA GORENJE 163336 0164401

Email
001644010
163336-gorenje
163336-gorenje8

Cena sa PDV-om:
1200,00 RSD
Zalihe:
Opis

MODELI KOJI NAJČEŠĆE KORISTE DEO:

000000000000101965 HZI2726 RFI4274W 003
000000000000101967 HI1826 RI4184W 003
000000000000101969 HI2226 RI4224W 003
000000000000101980 HTI2126 RBI4214W 003
000000000000101985 HZS2926 RK4295E 003
000000000000101986 HZS2926 RK4295W 003
000000000000101987 HZS2726 RF4275E 003
000000000000101988 HZS2726 RF4275W 003
000000000000101989 HTS2126 RB4215E 003
000000000000102000 HTS2126 RB4215W 003
000000000000102001 HS2226 R4225W 003
000000000000118573 HI2226 IKE240-1 003
000000000000118574 HTI2126 IKE230-1 003
000000000000131094 HZI2926 CA310 003
000000000000131095 HZI2926 CVA30 003
000000000000131098 HZI2926 KCFI2290A 003
000000000000132465 HI2226 SLVA23 003
000000000000132466 HTI2126 SFVA22 003
000000000000133955 HZI2726 RD27A 003
000000000000133956 HI2226 RM21A 003
000000000000133957 HTI2126 RMF20A 003
000000000000133973 HZS2926 RK4295W 003
000000000000133974 HS2226 R4223W 003
000000000000133976 HTS2126 RB4213W 003
000000000000136261 HTS1726 RB4175W 003
000000000000137152 HZS2326 RK4236E 003
000000000000137153 HZS2926 RK4296E 003
000000000000137156 HZI2726 RFI4274W 003
000000000000137168 HZI2326 RKI4234W 003
000000000000137169 HI2226 RI4224W 003
000000000000137200 HI1826 RI4184W 003
000000000000137204 HTV1426 RBI4143W 003
000000000000137205 HS2226 R4226W 003
000000000000137208 HZI2926 RKI4294W 003
000000000000137217 HTI2126 RBI4218W 003
000000000000137218 HTI1726 RBI4178W 003
000000000000144887 HS2226 R4226W 003
000000000000144888 HS1826 R4186W 003
000000000000144922 HS2226 R4224W 003
000000000000144923 HTS1726 RB4179W 003
000000000000144928 HTS2126 RB4215W 003
000000000000144929 HI2226 RI4225W 003
000000000000144933 HZS2926 RK4296W 003
000000000000144934 HZS2326 RK4236W 003
000000000000144936 HZS2726 RF4276W 003
000000000000144937 HZI2926 RKI4295W 003
000000000000144975 HTI2126 RBI4214 003
000000000000144975 HTI2126 RBI4214W 003
000000000000144976 HI2226 RI4224W 003
000000000000145032 HZI2326 RKI4234W 003
000000000000145033 HZI2926 RFI4294W 003
000000000000145033 HZI2926 RKI4294W 003
000000000000145037 HZI2726 RFI4274W 003
000000000000145048 HS2226 R4226E 003
000000000000145049 HS1826 R4186E 003
000000000000145062 HZS2926 RK4296E 003
000000000000146318 HS2226 R4226W-G 003
000000000000146381 HS1826 R4186W-G 003
000000000000148391 HZS2926 RK4296W 003
000000000000148394 HS2226 R4226E 003
000000000000148397 HTS2126 RB4216E 003
000000000000148399 HZS2326 RK4236W 003
000000000000148440 HTS1726 RB4176E 003
000000000000148443 HZS2926 RK4296E 003
000000000000148479 HZS2726 RF4276E 003
000000000000148480 HZS2326 RK4236E 003
000000000000150664 HI1526 RI4155W 003
000000000000150665 HTI2126 RBI4215W 003
000000000000151343 HI2226 EK120ST 003
000000000000151344 HTI2126 EKG120ST 003
000000000000152673 HZS2921 RK4295W 003
000000000000152674 HZS2921 RK4295E 003
000000000000158002 HTI2126 RBI4215W 003
000000000000159843 HZI2726 F29D 003
000000000000167961 HZZI2426 RFI4245 230
000000000000170793 HZS2026 RF4205W 230
000000000000170796 HZI2026 RFI4208W 230
000000000000170801 HTI1426 RBI4145W 230
000000000000170802 HI1526 RI4158W 230
000000000000171607 HTI2126 FFI205600 003
000000000000172149 HTI1426 RBI4144W 230
000000000000172150 HTI1426 RBI4148W 230
000000000000172151 HI1526 RI4154W 230
000000000000172153 HZS2026 RF4208W 230
000000000000172154 HZI2026 RFI4204W 230
000000000000172156 HZZS2426 RF4245W 230
000000000000172157 HZZI2426 RFI4248W 230
000000000000172158 HZZI2426 RFI4245W 230
000000000000172261 HZS2926 RK-ORA-S 003
000000000000172262 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000173227 HZI2026 KK20 230
000000000000173228 HI1526 KR13 230
000000000000173229 HTI1426 KR15 230
000000000000173575 HZS2726 RF4275E 003
000000000000173576 HZS2726 RF4275W 003
000000000000173587 HZS2926 RK4295E 003
000000000000173588 HZS2926 RK4295W 003
000000000000174063 HI1526 SLA160 230
000000000000174064 HTI1426 SFA150 230
000000000000175373 HZI2026 RFI4205W 230
000000000000175650 HZZS2426 SRF4245W 230
000000000000177390 HI1526 RI4158W 230
000000000000177987 HZZI2426 KK40 230
000000000000177994 HZZS2426 RF4244W 230
000000000000178341 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000178342 HZS2926 RK-ORA-S 003
000000000000178343 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000179206 HZS2026 RF4204W 230
000000000000181449 HZZS2426 RF4241W 230
000000000000181472 HZZS2426 RF4245W 230
000000000000181826 HZI2926 RKI4298W 003
000000000000182524 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000182725 HZI2926 FCB320/M AI A+ 003
000000000000182726 HZZI2426 FCT240/M SI A+ 230
000000000000182727 HZI2726 FCT280/M SI A 003
000000000000184831 HZS2926 RK-ORA-S-L 003
000000000000184832 HZS2926 RK-ORA-E-L 003
000000000000185824 HZI2926 RKI4298W 003
000000000000190586 HTI2126 RBI4218W 003
000000000000190902 HI2226 00.404.520 9 003
000000000000190902 HI2226 404.520 9 003
000000000000190903 HTI2126 00.404.518 3 003
000000000000190903 HTI2126 404.518 3 003
000000000000192331 HZI2926 RKI4298W 003
000000000000193435 HZI2926 FCB320/M AI A+ 003
000000000000195289 HI1526 KGIT88LD 230
000000000000195290 HTI1426 KGIT88FD 230
000000000000195362 HZZS2426 MRF4245W 230
000000000000196228 HTI1426 SFA152 230
000000000000196229 HI1526 SLA162 230
000000000000196230 HZZI2426 DA232 230
000000000000223085 HZI2726 RFI4275W 003
000000000000223088 HZI2326 RKI4235W 003
000000000000223089 HI1526 RI4155W 230
000000000000226272 HZS2926 RK-ORA-S 003
000000000000226273 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000226277 HZS2926 RK-ORA-S 003
000000000000226278 HZS2926 RK-ORA-S-L 003
000000000000226279 HZS2926 RK-ORA-E 003
000000000000226280 HZS2926 RK-ORA-E-L 003
000000000000226283 HTI1426 RBI4141W 230
000000000000226283 HTI1426 RBI4145W 230
000000000000227787 HI1526 RI4158W 230
000000000000227788 HTI1426 RBI4148W 230
000000000000229491 HZI2926 RKI4298 003
000000000000229987 HZS2026 RF4205W 230
000000000000229989 HZZS2426 RF4245W 230
000000000000231025 HZS2726 RF4275W 230
000000000000231026 HZI2726 RFI4275W 230
000000000000231027 HTS2126 RB4215W 230
000000000000231028 HTI2126 RBI4215W 230
000000000000231029 HS2226 R4225W 230
000000000000231029 HS2226 R4226W 230
000000000000231030 HI2226 RI4225W 230
000000000000233457 HZS2026 RF4208W 230
000000000000235089 HZZS2426 RF4248W 230
000000000000235090 HZS2026 RF4208W 230
000000000000236745 HZS2026 RF4205W 230
000000000000238195 HZZS2426 KRF4245W 230
000000000000239852 HI1826 TKI 195 VR01 003
000000000000239852 HI1826 TKI195 003
000000000000239853 HTI1726 TKI 175 VR01 003
000000000000239853 HTI1726 TKI175 003
000000000000245043 HI2226 RI4225W 230
000000000000245045 HTI2126 RBI4215W 230
000000000000245742 HZI2726 FCT280/MSIA 230
000000000000245909 HS2226 R4224W 230
000000000000246469 HZS2326 RK84230W 003
000000000000246525 HTI2126 FI227A 230
000000000000246550 HI2226 FI224A 230
000000000000247411 HTS2126 RB4215W 230
000000000000247412 HTS2126 PF226A 230
000000000000247413 HTS2126 PL254WA 230
000000000000250419 HZI2726 RFI4275W 230
000000000000255325 HTS2126 216NOA5 230
000000000000255325 HTS2126 S216NOA5 230
000000000000255601 HI2226 SLVA23 230
000000000000255603 HZI2726 DVA28 230
000000000000255604 HTI2126 SFVA22 230
000000000000256999 HI1526 EKS272275 230
000000000000257599 HZZI2426 XRI23A 230
000000000000264283 HZZS2426 KRF4245W 230
000000000000266290 HI1526 KRI4155W 230
000000000000266291 HS2226 R4225W 230
000000000000270002 HZI2726 F29D 230
000000000000270003 HZI2726 RD270A 230
000000000000270496 HZS2326 RK4236E 003
000000000000270497 HZS2926 RK4296E 003
000000000000273403 HZI2326 RKI4238W 003
000000000000274379 HI1826 RI4188W 003
000000000000274401 HTI1426 RBI4149W 230
000000000000280066 HZS 2726 RF54264W 230
000000000000280071 HZZS 2426 RF54234W 230
000000000000283159 HZI2726 DVA282 230
000000000000284291 HZI2726 FID-1520 230
000000000000285863 HZI2726 DA2762E 230
000000000000286309 HZS2726 RF4275W 230
000000000000286314 HTS2126 RB4218W 230
000000000000287481 HTS2126 RB4218W 230
000000000000287768 HZZS2426 RF4248W 230
000000000000287770 HZS2026 RF4208W 230
000000000000290267 HZZS2426 KS240A+ 230
000000000000291996 HI1826 RI4185W 230
000000000000291997 HTI1726 RBI4175W 230
000000000000291998 HTS1726 RB4175W 230
000000000000292005 HZI2326 RKI4238W 230
000000000000292017 HZS2326 RK4235W 230
000000000000292020 HZI2926 RKI4295W 230
000000000000292021 HZS2926 RK4295W 230
000000000000293961 HI1826 RI4185W 230
000000000000293961 HI1826 RI4188W 230
000000000000293963 HTI1726 RBI4175W 230
000000000000293963 HTI1726 RBI4178W 230
000000000000294037 HZI2326 RKI4235W 230
000000000000294038 HZI2926 RKI4298W 230
000000000000294469 HZI2926 RKI4295W 230
000000000000294910 HZI2926 RKI4298W 230
000000000000294921 HZI2926 FCB320/MAIA+ 230
000000000000294924 HZI2926 FCB320/MSIA 230
000000000000294925 HZI2926 FCB320/MSIA 230
000000000000294926 HZI2926 FCB320/MAIA+ 230
000000000000294927 HZI2926 DBF22/100B 230
000000000000296384 HI1826 TKI195VR01 230
000000000000296449 HTI1726 TKI175VR01 230
000000000000296574 HZI2026 RFI4205W 230
000000000000297267 HZZI2426 GRI23DA 230
000000000000297268 HZI2726 GRI29DA 230
000000000000298337 HZS2326 RK4235W 230
000000000000299744 HS1826 R4185W 230
000000000000305809 HZZS2426 RF4245W 230
000000000000305812 HZS2726 RF4275W 230
000000000000305813 HZS2026 RF4205W 230
000000000000309531 HZZI2426 AGRI23DA 230
000000000000309531 HZZI2426 GRI23DA 230
000000000000309532 HZI2726 AGRI29DA 230
000000000000309532 HZI2726 GRI29DA 230
000000000000309535 HZS2926 RK4200W 230
000000000000309535 HZS2926 RK4295W 230
000000000000321573 HZI2726 ARI29DA 230
000000000000321776 HZZI2426 ARI23DA 230
000000000000321777 HTI1426 ARI13A 230
000000000000321778 HI1526 ARI14A 230
000000000000326679 HZI2726 DRD1127J 230
000000000000329693 HZS2026 RF208W 230
000000000000329694 HS2226 R224W 230
000000000000330214 HZS2926 RC4180AW 230
000000000000330215 HZS2326 RK4150AW 230
000000000000335510 G30002001 R1810 -R1810 230
000000000000335510 HS1826 R1810 230
000000000000335511 G30002002 R1810F -R1810F 230
000000000000335511 HTS1726 R1810F 230
000000000000335512 G30002003 R2110 -R2110 230
000000000000335512 HS2226 R2110 230
000000000000335513 G30002004 R2110F -R2110F 230
000000000000335513 HTS2126 R2110F 230
000000000000335550 HTI1426 KRBI4145W 230
000000000000352782 HI1526 RI4092AW 230
000000000000352840 HZI2326 RKI4151AW 230
000000000000352841 HTI1426 RBI4092AW 230
000000000000354961 HZZI2426 RFI4151AW 230
000000000000354962 HI1526 RI4091AW 230
000000000000367193 HTS2126 RB4131AW 230
000000000000367194 HZS2026 RF4121AW 230
000000000000367195 HZS2726 RF4161AW 230
000000000000367196 HZZS2426 RF4141AW 230
000000000000369156 HZI2026 KRFI4205 230
000000000000373975 HTI1426 RBI4091AW 230
000000000000373976 HZI2026 RFI4121AW 230
000000000000373977 HZI2926 RCI4181AW 230
000000000000373977 HZI2926 RCI4181AWV 230
000000000000376911 HZI2726 FCT280/MSIA+ 230
000000000000378827 HZI2026 RFI4120AW 230
000000000000378828 HZI2926 RCI4180AW 230
000000000000378829 HZI2726 RFI4160AW 230
000000000000378830 HZI2326 RKI4150AW 230
000000000000378851 HZZI2426 RFI4150AW 230
000000000000378954 HTI1426 RBI4090AW 230
000000000000382622 HZZI2426 SFI240 230
000000000000385332 HZS2026 RF4120AW 230
000000000000385333 HZZS2426 RF4140AW 230
000000000000385334 HZS2726 RF4160AW 230
000000000000385460 HS2226 R4121AW 230
000000000000385523 HTS2126 RB4130AW 230
000000000000385533 HTS1726 RB4101AW 230
000000000000385534 HS1826 R4100AW 230
000000000000385535 HI2226 RI4120AW 230
000000000000385679 HTI2126 RBI4120AW 230
000000000000385680 HS2226 R4120AW 230
000000000000388149 HZI2726 GRI290DA 230
000000000000388150 HZZI2426 GRI230DA 230
000000000000388587 HZS2326 RK4151AW 230
000000000000389269 HS2226 R84121W 230
000000000000389891 HZS2326 RK4236X 003
000000000000393917 HTI2126 RBI4121AW 230
000000000000393918 HI2226 RI4121AW 230
000000000000393922 HI1526 RI4091AW 230
000000000000393924 HTI2126 RBI4121AW 230
000000000000395925 HZZS2426 RF4140AW 230
000000000000395925 HZZS2426 RF4140W 230
000000000000395928 HZS2026 RF4120AW 230
000000000000395935 HS2226 R4120AW 230
000000000000402631 HS2226 R224W 230
000000000000402631 HS2226 R225 230
000000000000403349 HS2226 R4225W 230
000000000000403349 HS2226 R4226W 230
000000000000405008 HI2226 RI4121AW 230
000000000000406495 HZI2926 RCI4180AW 230
000000000000406495 HZI2926 RCI4180AWV 230
000000000000409350 HZI2921 RCI4180AW 230
000000000000414130 HZS2926 RC4181AW 230
000000000000415759 HZI2026 RFI4121AW 230
000000000000415759 HZI2026 RFI4121AW-L 230
000000000000415872 HZI2926 FCB320/MAIA+R 230
000000000000415873 HZI2926 FCB320/MAIA+L 230
000000000000415895 HZZI2426 DRD1324J 230
000000000000418696 HTI1426 KRBI4091AW 230
000000000000420526 HZI2026 KRFI4208 230
000000000000428756 HZZI2426 234LT 230
000000000000439670 HS2226 R4131AW 230
000000000000444553 HZZI2426 RFI4152AW 230
000000000000492823 HI2226 RI4122AW 230
000000000000508829 HZZI2426 NR-BD23AB1-E 230
000000000000527918 HZS2326 RC4151W 230
000000000000534519 HTI2126 VC122 230
000000000000543833 HI2226 RI4122AWA 230
000000000000556005 HZI2926 RCI4181AWV 230
000000000000557017 HZI2026 RFI4121AW 230
000000000000566019 HI1826 FRIC102 230
000000000000645698 HI1826 RI1802LA 003
000000000000645698 HI1826 RI4185W 003
000000000000645699 HTI1726 RBI4175W 003
000000000000645699 HTI1726 RI1742LA 003
000000000000695817 HS2226 R4225W 003
000000000000695818 HTS2126 RB4215W 003
000000000000695819 HTS2126 RB4215E 003
000000000000695820 HZS2926 RK4295W 003
000000000000695821 HZS2926 RK4295E 003
000000000000695825 HTI2126 RBI4214W 003
000000000000695826 HI2226 RI4224W 003
000000000000695828 HI1826 RI4184W 003
000000000000695829 HTI1726 RBI4174W 003
000000000000695831 HZI2726 RFI4274W 003
000000000000695863 HZS2726 RF4275W 003
000000000000695864 HZS2726 RF4275E 003
 


Težina proizvoda: 0.0kg

Korpa

 x 

Nalog

Kategorije proizvoda

140Tunel gume za veš mašine
45Filteri vode i vazduha
29Filter vode frižidera i ledomata
2Filteri za sudomašine
2Filteri kafemata
12Filteri vazduha
60Grafitne četkice za ručne alate AC 220V
28Kablovi
9Kablovi PRIKLJUČNI
6Kablovi PRODUŽNI
3Kablovi SILIKONSKI
5Kablovi LICNASTI
5Kablovi PUN presek
34Amortizeri za veš mašine
6Stakleni delovi bele tehnike
4Delovi za male kućne aparate (MKA)
11Hemikalije za održavanje tehnike
5Creva za aspiraciju
97Motori i delovi za usisivače
13Univerzalni motori usisivača
25Filteri usisivača
15Motori usisivača VODENI i SPECIJALNI
16Motor usisivača GORENJE
1Kese za usisivače
27Papuče i cevi usisivača
140Pumpe za belu tehniku
75Odvodne pumpe za veš mašine
17Odvodne i cirkulacione pumpe sudomašina
8Dekle i kućišta pumpi sudomašina
39Kućišta filtera i ulošci filtera za pumpe
1Pumpe za sušare veša
27Hidrostati (nivostati) vode
92Električne bravice za belu tehniku
19Elektroventili
103Gumena creva za belu tehniku
79Crna (gumena) creva veš mašina
20Odvodna i dovodna creva
4Spojke i nastavci creva
67Kondenzatori
56Radni kondenzatori
5Startni kondenzatori
6Rso filteri
60Ležajevi
95Programatori i elektronike
18Mehanički programatori
77Elektronski moduli
23Delovi za bojlere
7Anode i sonde bojlera
9Flanšne grejača bojlera - prirubnice
7Termometri bojlera - pokazivači temperature
287Grejači za belu tehniku
61Grejači za veš mašine
80Grejači za šporete
51Grejači za bojlere
12Grejači za sušare
27Grejači za TA peći
20Grejači za sudomašine
3Grejači za roštilje
6Grejači frižidera
5Grejači za tostere
3Grejači kupatilskih grejalica
19Grejači šporeta RINGLE
29Kazani, kade, krstaci i nosači ležaja
8Kazani i Kade
5Krstaci
16Nosači ležajeva
200Remenje - kaiševi za belu tehniku
161Remenje za veš mašine
39Remenje za sušilice
30Remenice bele tehnike
128Termostati bele tehnike
6Veš mašina
18Rashladnih uređaja
4Šporeta i pećnica
68Temperaturne sonde, NTC
11Bojlera
14Termoakumulacionih peći
7Bimetali uljanih i kvarcnih uređaja
294Semerinzi - dihtunzi
163Semerinzi za veš mašine
29Semerinzi i zaptivači za pumpe
4Dihtunzi termostata veš mašina
12Dihtunzi filtera veš mašina
12Dihtunzi sudomašina
36Dihtunzi bojlera
17Dihtunzi frižidera
17Dihtunzi vrata šporeta
4Dihtunzi sušara za veš
151Prekidači za belu tehniku
57Grebenasti prekidači šporeta
59Startni prekidači bele tehnike
4Tastature
31Tinjalice i lampice
61Motori i ventilatori za belu tehniku
25Motori ventilatora rashlade i lufteri
8Elise motora rashlade
3Motori za mikrotalasnu pećnicu
16Motori ventilatora rerne i sušara
5Elektromotori bele tehnike
4Motori i ventilatori TA peći
48Šarke za vrata bele tehnike
28Šarke za vrata veš mašina
20Šarke za vrata šporeta
463Plastični delovi bele tehnike
111Ručice za otvaranje vrata veš mašina
26Ručice i šarke za rashladne uređaje
23Bućke-rebra bubnja veš mašina
26Okviri vrata veš mašina
32Poklopci dugmadi
37Klizači (filc, točkovi, španeri)
98Plastične maske i poklopci
24Podloge tastatura
19Dozirne posude praška
34Prskalice sudomašina
5Zupčanici miksera
4Korpe sudomašina
14Kanapi i opruge
10Stope
9Freoni
19Rezervni delovi za klima uređaje
4Daljinski upravljači
8Elise spoljnih i unutrašnjih jedinica
4Ventili spoljnih i unutrašnjih jedinica
3Temperaturne sonde
27Kompresori za rashladne uređaje
14Freon r134a
6Freon r600
7Startni relej kompresora
23Servisni materijal za rashladu
9Sušači-filteri freona
10Servisni ventili i priključci
4Isparivači
52Oprema i alati za servisere
16Alati za bakarne cevi
3Održavanje klima uređaja
12Oprema za varenje bakra
5Manometri
2Vakum pumpe
1Vage
4Termometri rashlade
90Oprema za montažu klima uređaja
26Nosači za klima uređaje
5Bakarne i kapilarne cevi za klima uređaje
7Izolacije za cevi
4Kondenz creva za odvod vode
9Račve, spojnice i obujmnice za kondenz creva
3Bakarni holenderi za cevi
4Ukrasne i bandaž trake
5Plastične vezice
15Plastične kanalice
11Hemije za održavanje i pranje klima uređaja
1Pumpe kondenzata za klima uređaje
44Delovi za gasne uređaje
15Termoelementi i svećice plina
3Creva plina
9Gorionici i poklopci plina
7Prekidači plina
10Dizne gasa
45Klima uređaji
2HYUNDAI ELECTRONICS
1BLAUPUNKT
5LG
8CHIGO
6GREE
5DAIKIN
14HISENSE
4Midea
78Elektromotori i oprema
16Četkice motora veš mašina
37Ventilatori za elektromotore
12Razni delovi za elektromotore
9Tahogeneratori elektromotora za veš mašine
4Magneti elektromotora za veš mašine

Pretraga e-shopa

Prijava na mailing listu

E-mail Address: