Prodavnica rezervnih delova za belu tehniku

Remenje-kaiševi za veš mašine i sušilice.

 Remenje je najbolje poneti, ako ga nemate uzmite pecarošku strunu i vežite po obimu od remenice motora do kazana, tako ćete dobiti obim remena koji vam je potreban.Na remenju je bitan svaki detalj , od obima, dužine, broja grebena. Mnogi remeni su elastični i delimično se mogu rastezati pri montaži. Takvi remeni imaju oznaku EL ili MAEL. Remeni sa oznakama EPJ, EJ, J nisu rastegljivi.

Takođe je bitan broj grebena na unutrašnjem delu remena, nije problem ako ih ima više ili manje, bitan je korak unutrašnjih grebena.

Postoje dve različite grupe unutrašnjih grebena J3,J4,J5,J6,J7 i H6,H7,H8,H9 i one nisu zamenljive!


Pre nego što krenete u potragu za delovima obavezno upišite:

                          -model i tačan naziv uređaja (kombinacija brojeva i slova)

                          -serijski broj uređaja S/N (dugačak niz cifara)

                          -Art. number-broj artikla,posebno bitan kod Gorenje uređaja (šest cifara)

                          -ponesite uputstvo za rukovanje ili garatni list