Hvac Eco Bio Cleaner je sredstvo koje veoma efikasno čisti klima uređaje, isparivače, kondenzatore i filtere svih toplo-rashladnih sistema. Sredstvo je u potpunosti bezbedno za rad i radnike, nije korozivno, tako da je primenljivo za čišcenje svih vrsta materijala, uključujuci sve lake materijale i aluminijum. Sredstvo je u potpunosti bezbedno za rad operatera, jedina mera opreza o kojoj treba voditi računa je da sredstvo ne dospe u oči, jer moze da izazove iritaciju oka. Sredstvo je izradjeno od biorazgradivih supstanci , tako da je EKOLOSKI prihvatljivo.