- Uklanja skramu iz diskova kondenzata.

- Bezbedno za upotrebu kod klima sa kondenz pumpama.

Sredstvo je koncentrat, razblažuje se sa vodom u odnosu 1:5