Cenovnik servisnih usluga za kućne aparate (plaćanje gotovina,kartice,faktura na terenu i servisu)

Cene su bez izraženog PDV-a

 

Veliki kućni aparati (usluga na terenu) Preporučena cena sa PDV (RSD)*

Pregled aparata i konstatacija kvara uključujući jednostavnu popravku – 3.000,00 din

Popravka standardna (bez pregleda aparata i konstatacije kvara) – 1.500,00 din

Popravka složena (bez pregleda aparata i konstatacije kvara) – 3.000,00 din

Popravka zahtevna (bez pregleda aparata i konstatacije kvara) – 6.000,00 din

Popravka veoma zahtevna (bez pregleda aparata i konstatacije kvara) – 8.000,00 din

Dovoz/odvoz (izuzetno-npr. čišćenje m. za sušenje v./zamena kade vm) – 1.000,00 din

Transportni trošak iznad 15km u jednom pravcu RSD/km – 50,00 din

Instalacija ploče za kuvanje (bez kabla i utikača) – 4.500,00 din

Instalacija ploče za kuvanje sa aspiratorom (bez kabla i utikača) – 9.000,00 din

Instalacija samostojećeg šporeta (bez kabla i utikača) – 4.500,00 din

Instalacija samostojećeg frižidera sa promenom smera otvaranja vrata – 4.500,00 din

Instalacija samostojeće sudomašine – 4.500,00 din

Instalacija samostojeće veš mašine – 4.500,00 din

Instalacija mašine za sušenje veša – 4.500,00 din

Instalacija zamenskih dizni kod gasnih aparata i podešavanje plamena – 4.500,00 din

Davanje uputstava na terenu za prvi aparat – 3.000,00 din

Davanje uputstava na terenu za svaki sledeći aparat – 1.500,00 din

Mali kućni aparati (usluga u servisu)

Pregled aparata i konstatacija kvara – NE NAPLAĆUJE SE 

Popravka jednostavna (bez pregleda aparata i konstatacije kvrara) – 500,00 din

Popravka standardna (bez pregleda aparata i konstatacije kvrara) – 1.000,00 din

Popravka složena (bez pregleda aparata i konstatacije kvrara) – 1.500,00 din

 

Popust na usluge*

Napomena uz usluge instalacija aparata*

Instalacija 2 aparata popust – 20%

Instalacija 3 i više aparata popust – 30%

Instalacija aparata ne uključuje stolarske radove, izvođenje instalacija dovoda i odvoda vode i električne energije

Instalacija aparata uključuje davanje kratkog uputstva za upotrebu aparata

Instalacija aparata uključuje odnošenje ambalaže

Važi od 01.01.2023