Garancije na izvršene usluge remonta električnih uređaja:

 

  Garancija na izvršene usluge remonta elektromotora je 25 meseca od datuma montaže elektromotora na sistem eksploatacije.

  Garancija se odnosi samo na deo elektromotora koji je remontovan, ili na deo koji je ugrađen na našu inicijativu.

  ELEKTROSPEKTAR SERVIS snosi odgovornost na izvršene usluge i daje garanciju samo ako se remont radi pod uslovima koje mi ponudimo.

 


 

 U slučajevima reklamacija možete popuniti Obrazac o reklamaciji u našoj radionici.

 


 

 

 U nastavku teksta možete pročitati delove našeg garantnog lista:

Garantne obaveze  ELEKTROSPEKTAR SERVIS-a ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

ELEKTROSPEKTAR SERVIS garantuje da će uređaj koji je servisiran i na koji je izdata garancija ispravno funkcionisati samo ako njime budete rukovali po tehničkom uputstvu, po određenim fizičko- tehničkim preduslovima ili po savetu ovlašćenog lica. U slučaju reklamacije na našu uslugu obavezujemo se da će ovlašćeno lice odlučiti o prigovoru istog dana kada je podnet, a najkasnije od osam dana od dana podnošenja prigovora.

(Navodi preuzeti iz Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005),

članovi 3,11,21,34,35,36,55,58,59)

 

PRAVA KUPCA NA OSNOVU GARANCIJE

Kupac po želji može tražiti besplatnu popravku, smanjenje cene srazmerno nedostatku izvršene usluge ili povraćaj sredstava koje je uplatio za određenu uslugu.

-ukoliko kupac traži popravku, rok za odstranjivanje garancijskog kvara je 45 dana.

-ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 45 dana, kupac može tražiti da se vrati uplaćeni iznos u celosti.

 

GARANTNI ROK

Garancija i garantni rok počinju datumom potpisa i overe garantnog dokumenta. Potpisivanjem garancijskog dokumenta u potpunosti prihvatate garancijske uslove navedene u garantnom listu. Garancija na izvršene usluge je 25 meseca od datuma koji je naveden u garantnom dokumentu. Za vreme popravke u garantnom roku vreme garancije se produžava u zavisnosti koliko je trajala popravka. Garancija se odnosi isključivo na izvršene usluge i na proizvođačku ispravnost, a ne na očekivane performanse i funkcionalnost od strane korisnika.  ELEKTROSPEKTAR SERVIS ne snosi nikakavu odgovornost na uticaj medija na korisnika usluga u vezi sa očekivanim osobinama delova, uređaja i usluga koje nemaju realne veze sa proizvođački predvidjenim performansama.

 

OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

Kupac je dužan:

-da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknade reklamacije neće uvažavati.

-da se striktno pridržava tehničkih normativa za određene uređaje i da poštuje uslove rada koji su namenjeni istom.

-da obezbedi ambijentalne uslove za rad uređaja da se otkloni vlaga, fizičke neispravnosti, neispravnost mreže.

-da uređaj poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje istog i da se pre upotrebe obavezno proveri ostatak sistema kako bi se otklonila mogućnost ponavljanja istog kvara.

 

OTKAZIVANJE USLOVA GARANCIJE

 

Prava korisnika usluga koja proilaze iz iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima:

-ukoliko je izgubljen ili falsifikovan garantni document,

-ako je izgubljen fiskalni isečak,

-ako je uređaj otvaran ili ako je rađen bilo kakav zahvat u periodu od nastanka kvara u garantnom roku pa do donošenja u servis,

-ukoliko se korisnik nije pridržavao preporučenih normi i nije obratio pažnju na dalje kvarove u sistemu,

-ukoliko je uređaj nestručno i nepažljivo montiran na sistem,

-ukoliko je uređaj mehanički oštećen ili mu nedostaje određen element koji je posedovao za vreme remonta,

-ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala,

-ukoliko je uređaj korišćen mimo fabrički predviđenog režima eksploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje uređaja u zahtevne poluprofesionalne svrhe , a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene.

Ukoliko su nepravilnosti u radu uređaja na koji se daje garancija prouzrokovane statičkim elektricitetom, neadekvatnom ventilacijom, nepravilnom montažom, neadekvatnom niskom ili visokom temperaturom van raspona 0C do 45C, prekomernim izlaganjem suncu ili ledu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti , prevelikom nadmorskom visinom van raspona -16 do 3048mnv, prekomernim taloženjem prašine, dejstvom dima, udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim pojavama, ili nekim uzrokom izvan kontrole ELEKTROSPEKTAR SERVIS-a. Ukoliko su oštećenja nastala usled nepravilnosti sistema na koji je uređaj priključen, a na čiji rad  ELEKTROSPEKTAR SERVIS nema nikakav uticaj.

PREUZIMANJE UREĐAJA

Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljenog uređaja. Ukoliko servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, servis je u obavezi da uređaj čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda  ELEKTROSPEKTAR SERVIS ne snosi nikakavu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.

 

 


 

  Uređaj-elektromotor, ako nije dobro remontovan može nekoliko puta da radi uz vidne promene na samom uređaju ili na strujnoj mreži, uglavnom se zbog toga reklamacije javljaju nakon nekoliko dana od puštanja u rad.

Tehnički je nemoguće da motor koji nije dobro remontovan (bilo da je skinuta pogrešno šema,greška u podacima, neispravan repromaterijal…) radi svaki dan nekoliko meseci.

 

  Mi stojimo iza svog rada i ako dođe do reklamacija očekujemo korektno ponašanje mušterija, a mi ćemo uzvratiti hitnom ispravkom našeg rada. Imamo praksu da motore koji se vrate na reklamaciju u roku od 24 časa ponovo uradimo bez obzira na količinu posla u našoj radionici. Takođe se pri reklamacijama insistira da mušterija bude prisutna pri ponovnom rastavljanju motora kako bismo kvar zajedno uočili i dogovorili se oko naknadnih radova. U slučajevima da je mušterija sprečena da dođe kod nas u radionicu, obezbeđujemo narezan CD sa slikama i video snimkom kontrole i testiranja motora.

 

  Hvala na razumevanju, trudićemo se da opravdamo Vaše poverenje.

  Elektrospektar