Popravka na kolektorskim motorima za veš mašine:

 1. Usluge:
– Popravka (servisiranje) rotora na kolektorskim motorima (zamena i obrada kolektora, četkica, ležajeva)
– Popravka statora motora za veš mašine ( po potrebi premotavanje jedne ili obe strane, ugradnja termozaštite)

2. Zamena i popravka potrošnih delova na kolektorskim motorima za veš mašine :
– četkica ( u ponudi dvoslojne četkice )

– četkodržača ( novi i polovni četkodržači )

– ležajeva ( u svim kvalitetima i izvedbama)

– taho magneta ( nove i remontovane špulne)

– remenica (skidanje na presama i popravka oštećenih)

Obrada rotora na strugu

 

 

 

 Obzirom da kolektorski motori za veš mašine u programu za centrifugu imaju od 11000  do 13000 obr/min neophodno je da rotor bude savršeno izbalansiran i da kolektor bude pozicioniran u neutralnu osu. Takođe je važno da oscilacije pri obrtajima na kolektoru budu < 0.2%.
  Varničenje kolektora se javlja iz više razloga:
1. Istrošenost grafitnih četkica ispod 50% originalne dužine – neophodna zamena grafitnih četkica
2. Neravnomerni tragovi koje su napravile grafitne četkice – neophodna zamena četkica i egaliziranje kolektora
3. Istrošenost ležajeva na elektromotoru – usled trošenja grafitnih četkica stvara se grafitna prašina koja ulazi u ležajeve i oštećuje kuglice i košuljicu ležaja.
 Razlikujemo više vrsta varničenja elektromotora:
1. Varničenje ispod četkica pri radu – neodgovorajuće četkice ili se nisu ulegle nove četkice. Potrebno je na radnom stolu bez opterećenja poravnati kolektor po obodu i očistiti grafitnu prašinu nahvatanu između lamela kolektora.
2. Kružno varničenje po kolektoru – kolektor je probijen, stator namotaja je probijen na masu, neodgovarajuće grafitne četkice ili greška u radu elektronike-programatora.
 U oba slučaja je neophodno doneti motor u radionicu radi ispitivanja. 
 Zahvati na kolektorskim motorima nisu jednostavni i ne rade se na terenu. Sama popravka zahteva korišćenje alata koji se ne nose na teren (strug,presa,freza..) i zbog toga se rade u radionicama.
 Naravno, može se popraviti i na terenu ali u tom slučaju dobijate zakrpu a ne popravku. Takve usluge ne radimo i savetujemo Vam da ih izbegavate kako biste sačuvali vaš uređaj.

Serviser: Dimić Milan