ŠARKA VRATA ŠPORETA RADE KONČAR 0163598

900,00 RSD

0-0163598

Nema na zalihama

ŠARKE SE PRODAJU NA KOMAD.

PREPORUKA JE DA SE ŠARKE MENJAJU U PARU. 

KO7406

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: 

Širina: 21 mm

Dužina: 168 mm

Prednje kačenje na jedan šraf.

 

MODELI KOJI NAJČEŠĆE KORISTE DEO:

Končar SE 6022 GPNF CS7 šporet

Končar SE 6022 PNF SC5 šporet

Končar SV 5040 GKFBV1 šporet

Končar SE 6022 PNF SC5 šporet

Končar SE 6022 GPNF CS7 šporet

Končar SE 6013 P FBL5 šporet

Končar SE5022TV6 šporet

Končar SE 5640 GKNF CS6 šporet

Končar SV 5040 GKNF CI1 šporet

Končar SE 6040 FBL5 šporet

Končar SE 5040 GRNF CS8 šporet

Končar SE 5022 GPNF CS4 šporet

Končar SE 5013 PBV6 šporet

Končar SV 5613 GPNF CS5 šporet

Končar SE 5013 PTV6 Braon šporet

Končar SE 6040 VBL6 šporet

Končar SV 6013 GPNF CS7 šporet

Končar SE 5022 PTV6 šporet

Končar SE 6040 F.TL5 šporet

Končar SE 5022 PBV6 šporet

Končar SV 5022 GPNFCS4 šporet

Končar SE 6040 VTL6 šporet

Končar SE 5640 P BK3/TK3 šporet

Končar SE 6022 PNF CS5 šporet

Končar SV 6040 GUKNF CS9 šporet

Končar SE 6040 GRNF CS8 šporet

Končar SE 6022 GPNF CS7 šporet

Končar SE 6022 PNF SC5 šporet

Končar SV 5040 GKFBV1 šporet

Končar SE 6022 PNF SC5 šporet

Končar SE 6022 GPNF CS7 šporet

Končar SE 6013 P FBL5 šporet

Končar SE5022TV6 šporet

Končar SE 5640 GKNF CS6 šporet

Končar SV 5040 GKNF CI1 šporet

Končar SE 6040 FBL5 šporet

Končar SE 5040 GRNF CS8 šporet

Končar SE 5022 GPNF CS4 šporet

Končar SE 5013 PBV6 šporet

Končar SV 5613 GPNF CS5 šporet

Končar SE 5013 PTV6 Braon šporet

Končar SE 6040 VBL6 šporet

Končar SV 6013 GPNF CS7 šporet

Končar SE 5022 PTV6 šporet

Končar SE 6040 FTL5 šporet 

KONČAR: SE 6022 GPNF CS7 SE6022GPNFCS7, SE 6022 PNF SC5 SE6022PNFSC5, SV 5040 GKFBV1 SV5040GKFBV1, SE 6022 PNF SC5 SE6022PNFSC5, SE 6022 GPNF CS7 SE6022GPNFCS7, SE 6013 P FBL5 SE6013PFBL5, SE 5022TV6 SE5022TV6, SE 5640 GKNF CS6 SE5640GKNFCS6,

SV 5040 GKNF CI1 SV5040GKNFCI1, SE 6040 FBL5 SE6040FBL5, SE 5040 GRNF CS8 SE5040GRNFCS8, SE 5022 GPNF CS4 SE5022GPNFCS4, SE 5013 PBV6 SE5013PBV6, SV 5613 GPNF CS5 SV5613GPNFCS5, SE 5013 PTV6 SE5013PTV6, SE 6040 VBL6 SE6040VBL6,

SV 6013 GPNF CS7 SV6013GPNFCS7, SE 5022 PTV6 SE5022PTV6, SE 6040 FTL5 SE6040FTL5 SE6040FTL5, SE 5022 PBV6 SE5022PBV6, SV 5022 GPNFCS4 SV5022GPNFCS4, SE 6040 VTL6 SE6040VTL6, SE 5640 P BK3/TK3 SE5640PBK3/TK3 SE5640PBK3TK3,

SE 6022 PNF CS5 SE6022PNFCS5, SV 6040 GUKNF CS9 SV6040GUKNFCS9, SE 6040 GRNF CS8 SE6040GRNFCS8, SE 6022 GPNF CS7 SE6022GPNFCS7, SE 6022 PNF SC5 SE6022PNFSC5, SV 5040 GKFBV1 SV5040GKFBV1, SE 6022 PNF SC5 SE6022PNFSC5,

SE 6022 GPNF CS7 SE6022GPNFCS7, SE 6013 P FBL5 SE6013PFBL5, SE 5022 TV6 SE5022TV6, SE 5640 GKNF CS6 SE5640GKNFCS6, SV 5040 GKNF CI1 SV5040GKNFCI1, SE 6040 FBL5 SE6040FBL5, SE 5040 GRNF CS8 SE5040GRNFCS8, SE 5022 GPNF CS4 SE5022GPNFCS4,

SE 5013 PBV6 SE5013PBV6, SV 5613 GPNF CS5 SV5613GPNFCS5, SE 5013 PTV6 SE5013PTV6, SE 6040 VBL6 SE6040VBL6, SV 6013 GPNF CS7 SV6013GPNFCS7, SE 5022 PTV6 SE5022PTV6, SE 6040 F.TL5 SE6040F.TL5 SE6040FTL5

Težina 0,17 kg
Jedinica:

Komad