Hladni filteri katalizatora velike gustine smanjuju prašinu i polen u prostoriji za 80 %.
Pomoću funkcije tajmera možete da podesite uključivanje i isključivanje u bilo kom trenutku 24 časa dnevno.
Inverter tehnologija automatski reguliše broj obrtaja kompresora i smanjuje potrošnju struje.
Motor sa jednosmernom strujom kompresora povećava energetsku efikasnost.
Climate 2000 koristi ekološko rashladno sredstvo R32.
Izmenjivači toplote na spoljašnjim jedinicama imaju posebni zaštitni sloj protiv korozije.
Premaz koji vezuje vodu sprečava akumulaciju vode na lamelama izmenjivača toplote, minimalizuje formiranje mraza i istovremeno povećava efikasnost.
Pomoću turbo funkcije možete povećati brzinu hlađenja ili grejanja
Kombinacija vertikalnih i horizontalnih lamela za protok vazduha osigurava ravnomernu raspodelu vazduha
Funkcija memorije položaja klapne za protok vazduha zadržava poziciju koja je bila podešena prilikom prethodnog korišćenja.
Više nivoa modulacije brzine ventilatora na unutrašnjoj jedinici

Nivo zvučne snage unutrašnje / spoljašnje jedinice za hlađenje: 55 / 63 dB

Nivo zvučne snage unutrašnje / spoljašnje jedinice za grejanje: 55 / 63 dB

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER): 6,1

Klasa energetske efikasnosti za hlađenje / grejanje: A++ / A+

Proračunsko opterećenje za hlađenje: 3,6 kW

Sezonski COP za prosečnu klimu: 4,0

Proračunsko opterećenje za grejanje za prosečnu klimu: 2,7 kW

Nominalni protok vazduha (unutrašnja jedinica / spoljašnja jedinica): 540/ 1800 m³/h

Spoljašnja jedinica dimenzije (širina x visina x dubina): 720 x 495 x 270mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje / grejanje: 50 / 24°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje / grejanje: -15 / -15°C

Količina punjenja rashladnog sredstva: 0,55 kg

GWP rashladnog sredstva: 675 kgCO2eq

CO₂-ekvivalent: 0,371 tCO2eq

Unutrašnja jedinica dimenzije (širina x visina x dubina): 805 x 285 x 194mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje / grejanje: 32 / 30°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje / grejanje: 16 / 0°C

Snaga hlađenja / grejanje: 3,6 kW / 3,8 kW