Hladni filteri katalizatora velike gustine smanjuju prašinu i polen u prostoriji za 80 %.
Pomoću funkcije tajmera možete da podesite uključivanje i isključivanje u bilo kom trenutku 24 časa dnevno.
Inverter tehnologija automatski reguliše broj obrtaja kompresora i smanjuje potrošnju struje.
Motor sa jednosmernom strujom kompresora povećava energetsku efikasnost.
Climate 2000 koristi ekološko rashladno sredstvo R32.
Izmenjivači toplote na spoljašnjim jedinicama imaju posebni zaštitni sloj protiv korozije.
Premaz koji vezuje vodu sprečava akumulaciju vode na lamelama izmenjivača toplote, minimalizuje formiranje mraza i istovremeno povećava efikasnost.
Pomoću turbo funkcije možete povećati brzinu hlađenja ili grejanja
Kombinacija vertikalnih i horizontalnih lamela za protok vazduha osigurava ravnomernu raspodelu vazduha
Funkcija memorije položaja klapne za protok vazduha zadržava poziciju koja je bila podešena prilikom prethodnog korišćenja.
Više nivoa modulacije brzine ventilatora na unutrašnjoj jedinici

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za hlađenje: 60 dB
Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za hlađenje: 67 dB
Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za grejanje: 60 dB
Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za grejanje: 67 dB
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER): 6,1
Klasa energetske efikasnosti za hlađenje: A++
Proračunsko opterećenje za hlađenje: 7,0 kW
Sezonski COP za prosečnu klimu: 4,0
Klasa energetske efikasnosti grejanja za umerenu klimu: A+
Proračunsko opterećenje za grejanje za prosečnu klimu: 4,8 kW
Nominalni protok vazduha (unutrašnja jedinica): 980 m³/h
Nominalni protok vazduha (spoljašnja jedinica): 3500 m³/h
Spoljna jedinica: CL2000 70 E
Širina: 890 mm
Visina: 673 mm
Dubina: 342 mm
Maksimalna radna temperatura za hlađenje: 50°C
Minimalna radna temperatura za hlađenje: -15°C
Maksimalna radna temperatura za grejanje: 24°C
Minimalna radna temperatura za grejanje: -15°C
Količina punjenja rashladnog sredstva: 1,42 kg
GWP rashladnog sredstva: 675 kgCO2eq
CO₂-ekvivalent: 0,959 tCO2eq
Hermetički zatvorena oprema: Da
Unutrašnja jedinica: CL2000U W 70 E
Širina: 1040 mm
Visina: 327 mm
Dubina: 220 mm
Maksimalna radna temperatura za hlađenje: 32°C
Minimalna radna temperatura za hlađenje: 16°C
Maksimalna radna temperatura za grejanje: 30°C
Minimalna radna temperatura za grejanje: 0°C
Snaga hlađenja: 7 kW
Snaga grejanja: 7,3 kW