TEHNIČKI PODACI:

Gas visokih performansi za varenje, lemljenje i rezanje do 3050 stepeni celzijusa ( sa kiseonikom ).

Sadržaj boce: butan, propan, propilen, aceton. 

Boca namenjena za Wigam turbo set 90.

Boca nije dopunjiva. 

Zapremina: 610ml