Od 01.04.2018. god Elektrospektar je centralni servis koji održava split klima uređaje svetski najpoznatije tehničke kuće BOSCH. Servis se vrši za potrebe trajanja GARANTNOG i VANGARANTNOG roka.

Kroz svoju aktivnu servisnu mrežu kooperanata servis vršimo na teritoriji cele Srbije u skoro svim opštinama. Servisna mreža je živa i konstatno prati promene i potrebe tržišta. Mreža je sastavljena od 60 servisnih kooperanata koji kroz naš organizacioni sistem funkcionišu kao jedna celina. 

Konstantnim radom i težnjom da sistem funkcioniše kao celina koje raste i usavršava se uvek su potrebni novi saradnici, pohvale i kritike kako bismo sačuvali prizemnost i istrajnost u radu.

Naš tim Vam uvek stoji na raspolaganju, obratite se slobodno za sva pitanja.

 

+381 21 6 362 851
+381 21 6 364 595
+381 66 8 018 549